Mlžné vavřínové pralesy na Kanárských ostrovech

Kanárské ostrovy oplývají mlžnými vavřínovými pralesy. Jde o neobyčejnou zvláštnost. Nikde jinde na světě (kromě Madeiry) se tento typ pralesů nedochoval. Ani ve Středomoří, kde ve třetihorách tvořily většinu lesů. Jak se na konci třetihor změnily mořské proudy (přiblížení Amerik, uzavření Středozemního moře z východu, cirkulární proud kolem Antarktidy) a změnilo se klima, vavřínové mlžné lesy už neměly na kontinentech dobré klima.

prales-0295
Běžný úkaz v kanárských pralesích: vavřín azorský, v pozadí vřesovec.

rostliny-la-gomera-0078-vresovec'
Vřesovec (Erica), druhý dominantní druh mlžných vavřínových pralesů.

Vavřínové pralesy se soustředí na severních svazích západních Kanárských ostrovů. Vavříny a vřesovce dokážou zachycovat vzdušnou vlhkost z mraků a mlh a používat ji jak pro svůj růst, tak pro zásobení ostatních rostlin v lese.

Velká většina druhů v kanárských mlžných pralesích jsou ostrovní nebo kanárské endemity. Některé druhy sdílejí s Madeirou a Azory.

Vavřínové pralesy rostou na západních kanárských ostrovech, to znamená od Tenerife dál: Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro. Jde hodně o výšku a o teplotu. Vavřínové lesy se udržují všude tam, kde pasáty od severu vanou na horský hřbet vlhčí vzduch. Pára se při stoupání sráží a vzniká orografická oblačnost, která se sráží na listech vavřínů a vřesovců. Borovice kanárské umí ten trik prý také, ale ty rostou v sušších a vyšších oblastech.

Na La Palmě je hlavní vavřínová pralesní oblast na sever od kaldery. Malý ostrov El Hierro má prales také malý, v horních partiích kaldery. Na La Gomeře se mi vavřínový les líbil nejvíc, zde jde o relativně velkou oblast Garajonay. Na Tenerife se úzký vavřínový pruh táhne nad severním pobřežím od východní špičky Anaga až k západní špičce v oblasti Masca.

Pokud jde o Gran Canarii, pořádný vavřínový les jsem tam neviděl. Sice se uvádí, že tam má být, ale já jsem biotopy, které by normálně měly patřit vavřínovému pásu, viděl vykácené, přeměněné na sady, makchii, roztroušenou aglomeraci nebo porostlé borovicemi, štírovníkem či dokonce eukalyptem.

Velké porosty vavřínových pralesů jsou kromě Kanárských ostrovů už pouze na Madeiře.

prales-el-hierro-0971y-kaldera-sonchus
Ostrov El Hierro. V popředí nějaký sonchus (ta stromová pampeliška), nahoře vřesovce (erika) a průhled do ostrovní kaldery. V horní části snímku je vidět bílý mrak, což je zde typické počasí.

 

prales-el-hierro-0980y-silnice
Silnice na El Hierru prochází pralesem a mrakem. V levém pangejtu nějaké neurčitelné pryskyřníky.

prales-la-gomera-0045-perikalis
La Gomera, perikalis. Perikalis je hojná endemitická bylina, astaraceae, nejpříbuznější našemu starčeku. Každý ostrov má svůj vlastní druh. Roste převážně v pangejtech podél cest.

prales-la-gomera-0048-vavrinprales-la-gomera-0049-vavrinprales-la-gomera-0055
Staré vavříny tvoří opravdový les. La Gomera.

prales-la-gomera-0050-mech
Mech kolem vavřínů, La Gomera

prales-la-gomera-0052-ranuncula
Nějaká pryskyřníku podobná kytka, ve vavřínových pralesech hojná. Možná pryskyřník kanárský.

prales-la-gomera-0056-kapradi
V podrostu vavřínových pralesů roste všude kapradí.

prales-la-gomera-0061-mech-vavrin
Staré kmeny vavřínů jsou na vlhčích místech obalené mechem.

prales-la-gomera-0075-usnea
Občas ze stromů visí Usnea.

prales-la-gomera-0076-sonchus
Po výstavbě cest (i lesních) jsou vidět sopečné horniny. Tady na nich roste nějaký sonchus. V podobném biotopu roste i trýzel (fotku mám jen na spáleném mobilu, takže smůla).

prales-la-gomera-0077-vresovce
Obvyklá podoba lesních cest v centrální oblasti ostrova La Gomera v části Garajonay.

prales-la-gomera-0080-usnea
Další usnea na stromech.

prales-tenerife-0455y-kanarina-kanarska
Na Tenerife (oblast Masca) jsme viděli v pralesích i katarínu kanárskou, velmi hezkou zvonkovitou kytku. Kvete červeně. Nejbližší příbuzné dva druhy kanaríny má v horách východní Afriky.

el-hierro-0931y-prales
Místy je prales rozvolněný a dává prostor bylinám (poměnky, vlevo pericalis). El Hierro.

rostliny-el-hierro-0974y-laurus-vavrin
Plody vavřínu azorského, ostrov El Hierro. Vavřín azorský nemá tak aromatické listy jako vavřín vznešený (Laurus nobilis) rostoucí ve Středomoří, takže použít listy vavřínu jako koření zvané bobkový list lze pravděpodobně jenom omezeně.

Okraje vavřínového pralesa

Tam, kde vavřínový prales nemá dobré podmínky, ustupuje jiným biotopům.

gran-canaria-1118y-les
Borovicový les na Gran Canarii.

rostliny-tenerife-0808y-eukalypty-dracena
V nižších polohách lidé vysazují eukalypty (brrrr), občas na Tenerife a hodně na Gran Canarii.

rostliny-tenerife-0860y-cilimnik-cytisus-proliferus
Když je na vavřínový prales na kopcích už moc zima, roste místo něj čilimník. Na severních svazích Tenerife jsme v oblastech čilimníků viděli hrozně moc divokých králíků. Běžně nám přebíhali přes silnici před reflektory auta.

la-gomera-0030y-jizni-svahy
Jižní svahy La Gomery jsou porostlé nízkou makchií. Vláhy už není pro vavřínový les dost.

la-gomera-0034
Jiná fotka z Gomery ukazuje jižní svahy kopců, na kterých ze severu rostou vavříny. Jižní strana je sušší, rostou tu palmy, agáve a zrovna v tomhle případě se tu asi i trochu pase.

el-hierro-0928y
Vrcholová část El Hierra je porostlá skoro eurosibiřskou vegetací se stepí, pastvinami a poli. Vysvětluji si to tím, že jak už tam není svah obrácený k severu, je tam větší vítr a málo vláhy. Není tam zase ale takové teplo a sucho, aby tam byly hned sukulenty.

Vizte též fotky rostlin Kanárských ostrovů